chopped lightning impulse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopped lightning impulse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopped lightning impulse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopped lightning impulse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chopped lightning impulse

    * kỹ thuật

    điện:

    xung sét cắt