chopped-strand mat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chopped-strand mat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chopped-strand mat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chopped-strand mat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chopped-strand mat

    * kỹ thuật

    lớp lót sợi ngắn

    hóa học & vật liệu:

    thảm bện sợi đơn chẻ