chophouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chophouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chophouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chophouse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chophouse

    Similar:

    steakhouse: a restaurant that specializes in steaks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).