choppily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choppily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choppily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choppily.

Từ điển Anh Việt

  • choppily

    xem choppy