cantilever wall pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever wall pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever wall pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever wall pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever wall pier

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ tường kiểu cánh hẫng