cantilever beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cantilever beam

  * kỹ thuật

  dầm chìa

  dầm có mút thừa

  dầm công xôn

  dầm côngxon

  dầm hẫng

  rầm côngxon

  rầm hẫng

  giao thông & vận tải:

  xà công son