cantilever arch bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever arch bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever arch bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever arch bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever arch bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu côngxon

    cầu hẫng