cantilever timbering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever timbering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever timbering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever timbering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever timbering

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vì vượt