cantilever foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever foundation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    móng công xôn