cantilevered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilevered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilevered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilevered.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cantilevered

  * kỹ thuật

  chìa

  côngxon

  dầm chìa

  dầm hẫng

  xây dựng:

  thuộc côngxon