cantilever vibration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever vibration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever vibration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever vibration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever vibration

    * kỹ thuật

    dao động ở đầu hẫng