cantilever arch truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever arch truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever arch truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever arch truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever arch truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn vòm có mút thừa