cantilever erection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever erection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever erection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever erection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cantilever erection

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  lắp hẫng

  sự lắp kiểu côngxon

  sự lắp kiểu treo