cantilever brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever brake

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phanh kiểu cánh tay đòn