cantilever truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cantilever truss

  * kỹ thuật

  giàn côngxon

  xây dựng:

  giàn công xôn

  giàn hẫng

  giàn hẵng