axis vertebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis vertebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis vertebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis vertebra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • axis vertebra

    Similar:

    axis: the 2nd cervical vertebra; serves as a pivot for turning the head

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).