axisymmetric(al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axisymmetric(al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axisymmetric(al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axisymmetric(al).

Từ điển Anh Việt

  • axisymmetric(al)

    * tính từ

    đối xứng theo trục