axis rang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis rang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis rang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis rang.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis rang

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khoảng trục