axis plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axis plane

    * kỹ thuật

    mặt đối xứng

    cơ khí & công trình:

    mặt phẳng trục