axis of revolution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axis of revolution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axis of revolution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axis of revolution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axis of revolution

  * kỹ thuật

  bản lề

  trục quay

  trục xoay

  điện lạnh:

  trục xoay vòng