average power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average power.

Từ điển Anh Việt

 • average power

  (Tech) công suất trung bình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • average power

  * kỹ thuật

  năng lượng trung bình

  điện:

  nguồn điện trung bình