average output nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

average output nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm average output giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của average output.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • average output

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    điện lượng trung bình năm