averaged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

averaged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm averaged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của averaged.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • averaged

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lấy trung bình