advanced passenger train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced passenger train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced passenger train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced passenger train.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advanced passenger train

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tàu khách tốc độ cao