advanced language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advanced language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advanced language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advanced language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • advanced language

  * kỹ thuật

  ngôn ngữ bậc cao

  ngôn ngữ mức cao

  toán & tin:

  ngôn ngữ cải tiến

  ngôn ngữ nâng cao

  ngôn ngữ tiên tiến