trừ phi trong Tiếng Anh là gì?

trừ phi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trừ phi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trừ phi

  unless

  trừ phi có thoả thuận/quy định khác unless otherwise agreed/stated

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trừ phi

  * trạng ngữ unless

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trừ phi

  unless