nút thắt lỏng trong Tiếng Anh là gì?

nút thắt lỏng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút thắt lỏng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút thắt lỏng

    * dtừ

    half hitch