nút chai trong Tiếng Anh là gì?

nút chai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút chai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút chai

    * dtừ

    stopple, stopper