nút chỉnh trong Tiếng Anh là gì?

nút chỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút chỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút chỉnh

    control button

    nút chỉnh độ sáng/độ tương phản brightness/contrast control button