nút giật trong Tiếng Anh là gì?

nút giật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút giật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút giật

    * dtừ

    pull