nút lên dây trong Tiếng Anh là gì?

nút lên dây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút lên dây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút lên dây

    * dtừ

    winder, winding-key