nút lại trong Tiếng Anh là gì?

nút lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút lại

    * ngđtừ

    plug, stop