nút thùng trong Tiếng Anh là gì?

nút thùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút thùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút thùng

    * dtừ

    bung