nút tai nghe trong Tiếng Anh là gì?

nút tai nghe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút tai nghe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút tai nghe

    * dtừ

    ear-phone