nút chuông trong Tiếng Anh là gì?

nút chuông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút chuông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút chuông

    * dtừ

    bell-push

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nút chuông

    doorbell