nút điều chỉnh trong Tiếng Anh là gì?

nút điều chỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút điều chỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút điều chỉnh

    * dtừ

    focus