nút không khí trong Tiếng Anh là gì?

nút không khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút không khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút không khí

    * dtừ

    air-lock