nút điện trong Tiếng Anh là gì?

nút điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nút điện

    switch (electrical)