nút bấm trong Tiếng Anh là gì?

nút bấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nút bấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nút bấm

    * dtừ

    key, knob, trigger, push-button