loài vật bò trong Tiếng Anh là gì?

loài vật bò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài vật bò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài vật bò

    * dtừ

    creeper