loài rùa trong Tiếng Anh là gì?

loài rùa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài rùa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài rùa

    chelonians