loài giống trong Tiếng Anh là gì?

loài giống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài giống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài giống

    * dtừ

    kind