loài sứa trong Tiếng Anh là gì?

loài sứa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài sứa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài sứa

    * dtừ

    acaleph

    * ttừ

    aurelian