loài sò hến trong Tiếng Anh là gì?

loài sò hến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài sò hến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài sò hến

    * dtừ

    shellfish