loài cọ lùn trong Tiếng Anh là gì?

loài cọ lùn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài cọ lùn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài cọ lùn

    * dtừ

    palmetto