loài rắn trong Tiếng Anh là gì?

loài rắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài rắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài rắn

    * dtừ

    ophidian

    * ttừ

    ophidian