loài ngỗng trong Tiếng Anh là gì?

loài ngỗng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài ngỗng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài ngỗng

    * ttừ

    anserine