loài dơi trong Tiếng Anh là gì?

loài dơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài dơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài dơi

    * dtừ

    cheiropteran