loài cỏ trong Tiếng Anh là gì?

loài cỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài cỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài cỏ

    * ttừ

    graminaceous