loài bản địa trong Tiếng Anh là gì?

loài bản địa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loài bản địa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loài bản địa

    * dtừ

    autochthon